Foto: Alex & Martin / Ikon

Välkommen som medlem

Svenska kyrkan har 6,1 miljoner medlemmar. Fler än 22 000 av dem hör till Nyköpings församling. Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

Som medlem i Svenska kyrkan stöttar du arbetet i församlingen - med barn, ungdomar och äldre, Sjukhuskyrkan,  jourhavande präster, mötesplatser och aktiviteter för ensamma och utsatta människor. Medlemsavgiften bidrar också till att vårda församlingens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer.

Medlem genom dopet

• Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Alla kan döpas - oavsett ålder.

• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

• Nyköpings församling erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar.

Barnet som medlem

• Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.
• Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Folkbokförd utanför Sverige

• Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se 

Inträdesblankett

Du kan använda inträdesblanketten som finns för nedladdning längst ner på sidan. Fyll i din anmälan om inträde i Svenska kyrkan och skicka sedan blanketten till oss (eller församlingen där du bor om du inte är tillhörig Nyköpings församling).
Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev. Vi tar sedan kontakt med dig.
Det går också bra att själv besöka oss för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan.

Kontakta församlingsexpeditionen

Telefon: 0155-751 00
E-post: nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionens telefon- och öppettider:
Måndag, tisdag kl 10.00-12.00 samt kl 13.00-15.00
Onsdag kl 13.00-15.00
Torsdag, fredag kl 10.00-12.00 samt kl 13.00-15.00

E-post besvaras vardagar.