Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Beställ gravskötsel

Här kan du beställa gravskötsel från kyrkogårdsförvaltningen.

Som gravrättsinnehavare har du en skyldighet, enligt Begravningslagen 7 kap 3§, att hålla gravplatsen i ett vårdat och värdigt skick. Du kan välja att sköta gravplatsen helt själv eller så kan du beställa ett skötselalternativ som passar just dig av kyrkogårdsförvaltningen. 

Gravskötseln debiteras mot årlig faktura och gäller under perioden 1 april-30 september.

BESTÄLL GRAVSKÖTSEL

Klicka här för att ladda ner formuläret i vilket du gör din beställning av gravskötsel.

Bilder på det blomsortiment som finns att välja bland finns i foldern Gravskötsel 2021 Nyköpings församling.
Välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen om du har frågor eller synpunkter.

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen

Expeditionens telefontider: måndag-tisdag och torsdag-fredag 10-12 samt onsdag 13-15. 

Telefon:  0155-751 03
E-post: nykoping.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Postadress: Box 103, 611 23 Nyköping