Meny

Beställ gravskötsel

Här kan du beställa gravskötsel från kyrkogårdsförvaltningen.

Som gravrättsinnehavare har du en skyldighet, enligt Begravningslagen 7 kap 3§, att hålla gravplatsen i ett vårdat och värdigt skick. Du kan välja att sköta gravplatsen helt själv eller så kan du beställa ett skötselalternativ som passar just dig av kyrkogårdsförvaltningen. 

Gravskötseln debiteras mot årlig faktura och gäller under perioden 1 april-30 september.

BESTÄLL GRAVSKÖTSEL

Klicka här för att ladda ner formuläret i vilket du gör din beställning av gravskötsel. När du är färdig med din beställning klickar du på knappen "Skicka".

Bilder på det blomsortiment som finns att välja bland finns i foldern Gravskötsel 2020 Nyköpings församling.
Välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen om du har frågor eller synpunkter.

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen

Telefon:  0155-751 03
E-post: nykoping.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Nya kyrkogården, Nyköping
Postadress:
Box 103, 611 23 Nyköping
Expeditionens öppettider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-12, onsdag klockan 13-15.