Meny

Begravning i Nyköping

När en anhörig eller vän har avlidit är det viktigt att få ta ett värdigt och fint avsked.

Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten får vi minnas den döde, allt den gjort och betytt. I begravningsgudstjänsten ges utrymme för sång, musik, bibelord och bön, som på olika sätt tolkar våra känslor av sorg och saknad, tacksamhet och hopp.

Inför begravningsgudstjänsten tar den präst som kommer att förrätta begravningen kontakt med de anhöriga för samtal.

Begravning kan äga rum i någon av våra sju kyrkor: S:t Nicolai kyrka, Alla Helgona kyrka, S:ta Katarina kyrka, Oppebykyrkan, Mariakapellet, Franciscuskapellet och Svärta kyrka eller i kapellet på Nya kyrkogården. På Västra kyrkogården finns också ett litet begravningskapell.

Vad du gör som anhörig

När någon har avlidit tar man vanligtvis kontakt med en begravningsbyrå, som sedan förmedlar de kontakter som behövs. Du är också alltid välkommen med dina frågor till församlingsexpeditionen.

Inbjudan till tacksägelse
Sorgehusen inbjuds genom brev till tacksägelse i gudstjänsten på söndagar. Våra klockor ringer och vi tänder ljus och nämner den avlidne i vår förbön. 

Lokal till begravningskaffe

Det finns möjlighet att få låna en lokal till samlingen efter begravningen. Bokas i samråd med begravningsbyrån.

Samtalsgrupp för efterlevande

Varje termin inbjuds efterlevande till en samtalsgrupp. I denna grupp ges möjligheten att tillsammans med någon eller några av församlingens diakoner bearbeta sorgen.

Begravning av person som inte är kyrkotillhörig

Om en person inte är tillhörig Svenska kyrkan och de anhöriga önskar begravning enligt Svenska kyrkans ordning kontaktas kyrkoherden. Kyrkoherden avgör om det är förenligt med den dödes vilja att begravning sker enligt Svenska kyrkans ordning. Om detta är fallet tas en avgift ut enligt församlingsförbundets rekommendationer.

Kontakta församlingsexpeditionen

Telefon: 0155-751 00
E-post: nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kyrkans hus, Västra Storgatan 33, Nyköping
Besökstider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-12, 13-15, onsdag klockan 13-15. Sommartid: 1 juni-21 augusti har expeditionen öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-12, onsdag klockan 13-15.