Meny

Alla Helgona församlingshem

Alla Helgona församlingshem i Nyköping inrymmer kontor, samlingssalar samt ungdomslokaler.

Alla Helgona församlingshem är ritat av arkitekten Karl Martin Westerberg (född 1892, död 1963) och uppfördes 1959. Han ritade många kyrkor och församlingshem och ansvarade även för många kyrkorestaureringar. Byggnaden är den enda i Nyköping som Westerberg har ritat och har därmed - enligt Sörmlands Museum - arkitektoniskt värde. 

För frågor och information om lokaluthyrning, kontakta församlingens expedition.

Hitta till Alla Helgona församlingshem

Det händer i Alla Helgona församlingshem

HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL:
Föreläsningar
Gemenskapsträffar:
För daglediga med fika och program.
Ungdoms- och vuxenkörer
Ungdomsgrupp

För aktuell information: Titta i webbkalendern, appen Kyrkguiden eller foldern Uttryck. Mer information finns här. 

Kontakta församlingsexpeditionen

Telefon: 0155-751 00
E-post: nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kyrkans hus, Västra Storgatan 33, Nyköping
Expeditionens öppettider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-12, 13-15, onsdag klockan 13-15. Sommartid: 1 juni-21 augusti har expeditionen öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-12, onsdag klockan 13-15.