Foto: Malén Eneberg

Alla Helgona församlingshem

Alla Helgona församlingshem i Nyköping inrymmer kontor, samlingssalar samt ungdomslokaler.

Alla Helgona församlingshem är ritat av arkitekten Karl Martin Westerberg (född 1892, död 1963) och uppfördes 1959. Han ritade många kyrkor och församlingshem och ansvarade även för många kyrkorestaureringar. Byggnaden är den enda i Nyköping som Westerberg har ritat och har därmed - enligt Sörmlands Museum - arkitektoniskt värde. 

För frågor och information om lokaluthyrning, kontakta församlingens expedition.

Hitta till Alla Helgona församlingshem

Kontakta församlingsexpeditionen

Expeditionen är på grund av risken för spridning av Covid-19 tills vidare stängd för ej förbokade besök. 

Telefon: 0155-751 00
E-post: nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se
Adress: Kyrkans hus, Västra Storgatan 33, Nyköping