Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utmärkelser till Margareta Grape och Agnes Abuom

Margareta Grape, tidigare internationell chef på Svenska kyrkan, och Agnes Abuom, ordförande i Kyrkornas världsråd, har tilldelats Stefansmedaljen respektive S:t Eriks plakett av ärkebiskop Antje Jackelén.

Detta skedde vid en högtidskväll igår i samband med den pågående ekumeniska helgen i Uppsala och i närvaro av Kyrkornas världsråds exekutivkommitté och ett 100-tal ekumeniska gäster. Kyrkornas världsråd firar i år 70-års jubileum samtidigt som det uppmärksammas att det är 50 år sedan dess generalförsamling ägde rum i Uppsala 1968.  

Margareta Grape var internationell chef på Svenska kyrkan 2003-2011 och blev därefter chef för Kyrkornas världsråds FN-kontor i New York. När Vatikanen med påve Franciskus i spetsen och Lutherska världsförbundet bestämde sig för att tillsammans uppmärksamma reformationens 500-årsminne i Sverige 2016 var Margareta Grape projektledare för Svenska kyrkan. 2017 fick hon H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band ”för framstående insatser inom svenskt och internationell kyrkoväsen”. 

Ärkebiskopens motivering till Stefansmedaljen:  
För utomordentliga tjänster och ledarskap inom det internationella arbetet och ekumeniken för Svenska kyrkan och Kyrkornas världsråd, för stora bidrag vid bildandet av ACT alliansen, liksom för enastående prestationer i samband med det historiska högtidlighållandet av 500 år av reformation i Lund och Malmö 2016.

Margareta Grape är den tjugosjätte mottagaren av medaljen. 

Stefansmedaljen instiftades den 1 oktober 1990. Ärkebiskopen delar ut den till företrädare för och medlemmar av Svenska kyrkan, för förtjänstfulla insatser i kyrka och samhälle. Medaljen är av förgyllt silver i form av en spetsoval, och uppkallad efter den förste ärkebiskopen av Uppsala, Stefan, som verkade år 1164-1185.

2013 valdes Agnes Abuom, som första kvinna någonsin, till ordförande för Kyrkornas världsråd. Hon hör till Anglikanska kyrkan och har tidigare varit Afrika-president för Kyrkornas världsråd. Agnes Abuom flydde från sitt hemland Kenya i slutet av 1970-talet och kom då till Sverige. Här började hon studera missionsvetenskap och disputerade i Uppsala med en avhandling om Kenyas kristna råd, “The Role of Non-Governmental Organizations in Development”. När hon sedan återvände till Kenya spelade hon en framträdande roll i arbetet med en ny konstitution.

Ärkebiskopens motivering till S:t Eriks plakett:  
For exceptional contributions to and leadership in the ecumenical movement, especially through the World Council of Churches as well as long-standing faithful work for justice, peace and the life of the Church – on the African continent and globally, providing inspiration for women and men all over the world.

Agnes Abuom är den tjugofjärde mottagaren av plaketten.

S:t Eriks plakett är instiftad av ärkebiskopen och stadgarna är fast­ställda den 22 januari 1996. Ärkebiskopen utdelar plaketten till utländska medborgare och företrädare för andra kyrkor. Den kan tilldelas den som i det ekumeniska samarbetet gjort viktiga insatser för kyrkans enhet, bland Svenska kyrkans systerkyrkor, inom biståndsarbetet eller bland svenskar i utlandet. Den som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för fred, för jämställdhet och mot diskriminering kan även tilldelas plaketten.