Urfolksexperter i seminarium på lördag

Nyhet Publicerad Ändrad

På lördag den 13 december arrangeras ett urfolksseminarium i Uppsala. Seminariet är en del av Svenska kyrkans fördjupade arbete med urfolksfrågor. I panelen medverkar bland andra urfolksföreträdaren Dr Wilton Littlechild, FN-expert i urfolksfrågor och kommissionär i Sannings- och försoningskommissionen för urfolksfrågor i Kanada.

Urfolksseminariet är ett uttryck för Svenska kyrkans vilja att fördjupa sitt arbete med urfolksfrågorna. Under seminariet kommer urfolksrättigheter samt försoningens möjligheter och hinder att diskuteras, delvis utifrån erfarenheter från sannings- och försoningsprocessen i Kanada.

Internationell expert i urfolksfrågor
Särskilt inbjudna till seminariet är bland andra de utländska gäster som också kommer till söndagens samiskt präglade biskopsvigning, då Eva Nordung Byström blir biskop för Härnösands stift.

Dr Wilton Littlechild är tidigare ledamot i FN:s expertmekanism för urfolksfrågor och kommissionär i den kanadensiska Sannings- och försoningskommissionen för urfolksfrågor. Kommissionen fokuserar bland annat på vad som hänt de tusentals barn som sattes i internatskolor, så kallade ”residential schools” i Kanada, som syftade till att tvångsassimilera urfolksbarnen..

Dialog för samernas rättigheter
Urfolksseminariet leds av Margareta Grape, senior advisor vid Kyrkokansliet i Uppsala och tidigare chef för Kyrkornas Världsråds FN-kontor i New York.

– Svenska kyrkan har i olika sammanhang lyft frågor som rör samernas rättigheter och vikten av att leva upp till intentionerna i FN:s urfolksdeklaration. Det är angeläget att fortsätta dialogen för att lösa frågor som rör den samiska befolkningen, säger Margareta Grape.

Nästa år publiceras Svenska kyrkans vitbok om kyrkans relation till samerna i historisk tid. Svenska kyrkan driver också urfolksfrågor inom Kyrkornas världsråd och genom kyrkans rapporter till Europarådet och FN.

Samiska rådets ledamöter deltar i seminariet.

Övriga medverkande i panelen på urfolksseminariet:

Biskop Mark MacDonald, den första nationella biskopen för urfolk i den Anglikanska kyrkan i Kanada. Han är den enda biskopen som företräder en grupp människor oavsett deras geografiska stiftstillhörighet.

Tore Johnsen, generalsekreterare för Samiska kyrkorådet i Norska kyrkan, och urfolksrepresentant under Kyrkornas världsråds deltagande i FN:s världskonferens för urfolk i New York 22-23 september 2014. Han har bidragit till skapandet av den samiska psalmboken ”Sálbmagirjii II”

Lars Anders Baer tillhör Luokta-Mávas sameby och är ordförande i Arbetsgruppen för urfolk i Barentsregionen. Tidigare ordförande i Sametinget, och 2004-2010 medlem i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk.

Sagka Stångberg, pensionär, pedagog och samisk aktivist i årtionden både i och utanför Sametinget. Hon har varit rektor vid sameskolan i Tärnaby i mer än 30 år fram till 2011.