Meny

Svenska kyrkan yttrar sig om regeringens förslag om ändrade regler

Svenska kyrkans är positiv till regeringens förslag om bland annat att fler än 50 personer ska kunna samlas i allmänna sammankomster, under vissa premisser.

Svenska kyrkan är en av flera organisationer som har lämnat synpunkter på regeringens förslag om ändringar för allmänna sammankomster.

Förslaget innebär bland annat att maxtaket – 50 personer – för deltagande i allmänna sammankomster höjs, under vissa premisser. Personerna ska till exempel anvisas platser med två meters avstånd.

Svenska kyrkan föreslår ett tillägg

Svenska kyrkan tillstyrker regeringens förslag till ändringar. Därutöver föreslår Svenska kyrkan ett tillägg till förslaget, om att personer från samma familj eller hushåll inte ska behöva ha ett avstånd på två meter mellan sig.

Remissvaret från Svenska kyrkan