Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stort intresse för att konfirmeras på samiska

När anmälningstiden för 2019 års samiska konfirmationsläger gick ut visade det sig att det fanns betydligt fler anmälningar än tillgängliga platser. Många blev ledsna, men Svenska kyrkan har nu skjutit till medel för att kunna ta emot fler ungdomar.

Reservlista gav upphov till kritik från föräldrar

De ungdomar som inte fick plats hamnade på en reservlista. Detta fick några föräldrar att framföra kritik mot att lägret inte kunde ta emot alla intresserade. Som svar på kritiken har Svenska kyrkan på nationell nivå skjutit till medel som gör att Edelviks folkhögskola, där lägret hålls, kan ta emot alla 69 anmälda ungdomar.
– Det är en lösning som styrgruppen för det samiska konfirmationslägret är glad över, och som gör att alla anmälda ges möjlighet att åka på lägret i sommar, säger Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor för Luleå stift.

– Vi är nöjda med det nya upplägget, säger Nils-Johan Labba som är lägerchef. Han är glad över beslutet.

Konfirmationslägret är en viktig mötesplats

Det samiska konfirmationslägret är unikt eftersom lägret samlar unga samer från stora delar av Sverige. Lägret är en av få viktiga mötesplatser där de både lär känna sig själva men också andra samiska ungdomar samtidigt som de får med sig kunskaper om kristen tro och samisk andlighet.