Stor final på Reformationsåret 2017

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 31 oktober är det 500 år sedan Martin Luther enligt traditionen spikade upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. Det uppmärksammas under en hel vecka, med gudstjänster, nyskriven musik, öppna föreläsningar och andra evenemang där reformationens betydelse för Sverige står i fokus.

Firandet kulminerar den 29 oktober med den stora högtidsmässan i Uppsala domkyrka med närvaro av bland andra kung Carl XVI Gustaf och statsminister Stefan Löfven, och där statsministern kommer att hålla ett tal. Gudstjänsten, med temat "Jag skäms inte för evangeliet" innehåller nyskrivna texter och musik och uttrycker på en mängd sätt reformationens betydelse för det svenska samhället.

Gudstjänsten leds av ärkebiskop Antje Jackelén. Även övriga biskopar i Svenska kyrkan medverkar, liksom den katolske kardinalen Anders Arborelius och representanter för andra samfund.

Bland de 130 gästerna finns också representanter för näringsliv, universitetsvärlden, idrottsrörelse och nationella minoriteter. Allt för att spegla hur reformationen fortsätter att angå hela samhället.

– I högtidsmässan uttrycker vi betydelsen av det reformatoriska arvet och dess aktualitet samt viljan att föra det vidare. Vi gör det medvetna om att Gud fortsätter att verka i världen och kyrkan – vi går med Luther i ryggen och Gud framför oss, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Efter gudstjänsten blir det stort mingel med soppa och äppelmust utanför kyrkan. Högtidsmässan direktsänds av SVT. Övriga gudstjänster i Uppsala domkyrka under veckan spelas in av SVT och kommer att sändas senare i höst.

Ekumenisk dag i Uppsala

Dagen före högtidsmässan, lördag 28 oktober, firar Svenska kyrkan och Katolska kyrkan i Sverige en ekumenisk vesper (kvällsgudstjänst) tillsammans i Uppsala domkyrka.

Gudstjänsten leds gemensamt av Antje Jackelén och Anders Arborelius. Den knyter an till den historiska dagen i Lund för ett år sedan, då påve Franciskus och lutherska ledare skrev under ett dokument som förpliktar de båda kyrkorna att ta fasta på det som förenar och tillsammans vittna om det kristna budskapet.

Under dagen hålls ett ekumeniskt ungdomsmöte mellan Svenska kyrkans unga och Sveriges unga katoliker.

Gudstjänster i landets domkyrkor på Reformationsdagen

På själva reformationsdagen den 31 oktober firas gudstjänster i landets alla domkyrkor, flera av dem med ekumenisk och internationell prägel.

Nyskriven musik

Under reformationsveckan kommer nyskriven musik att framföras i flera sammanhang.

I Uppsala domkyrka blir det på kvällen den 29 oktober musikgudstjänst med uruppförande av körverket Fyra Luthervariationer av B. Tommy Andersson.

Den 3 november uppförs i Uppsala domkyrka Rockatorium – ett nyskrivet oratorium om reformationen, med musik och text för kör och rockkorkester av och med Niclas Dahl.

Här hittar du hela programmet för Reformationsveckan i Uppsala domkyrka.

Reformationsveckan

Reformationsveckan är det fjärde stora nationella evenemanget under Reformationsåret 2017. De tidigare evenemangen är Teologifestivalen i Uppsala i februari, Världens fest i Västerås i juni och Bokmässan i Göteborg i september-oktober.