En man och kvinna sitter i bibliotek mot varandra.

Se människan podd med Martin Lönnebo

Varje torsdag under året lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Martin Lönnebo.

Martin Lönnebo

”Vi lever i en tid då många tycker att människan är det största hotet mot livet för alla. Än fler tror att livet är meningslöst. En sådan uppgivenhet är farlig, även för djuren och växterna.” Martin Lönnebo uppmanar till eftertanke både när det gäller själen och skapelsen, utifrån vår tids perspektiv. Han samtalar med Eva Staxäng, kommunikatör i Allerums pastorat och projektledare för Hjärta Göteborg.