Meny

Pilgrimsvandringar på Teneriffa ”en lisa för själen”

I sju års tid har Svenska kyrkan i Los Cristianos på Teneriffa ordnat pilgrimsvandringar upp i bergen. De blir allt populärare. Församlingsborna Bjarne Buch och Claes Knutson är ledare.

En pilgrimsvandring på Teneriffa är ungefär 7-8 kilometer lång och den tar 4,5 timmar inklusive lunchpaus. Deltagarna går i lugn takt och stannar flera gånger för att sjunga och lyssna på något tänkvärt. Det är viktiga pauser.

”De andliga stoppen ger en stunds välbehövlig eftertanke och stillhet” som en av deltagarna beskrev det för Claes under den senaste vandringen.

– Vi har gått ett 10-tal olika vandringar från strandlinjen upp till de högre bergsområdena på Teneriffa berättar Bjarne. Vanligtvis åker vi med någon lokalbuss till och från vandringarna. Vandringsmålen har hittills varit valda så att vi slipper passa byten av bussar. 

Den här vårvintern har församlingen ordnat en pilgrimsvandring var tredje vecka. Men vandringarna har blivit allt populärare och vintern 2019/2020 planerar församlingen att ordna vandringar varannan vecka.

Pilgrimsvandringen är en totalupplevelse

De första åren var det Bjarne och en av församlingens anställda som ledde vandringarna, men när personalen minskat så har frivilliga tagit över helt. Claes är en av dem.

Församlingsborna Claes Knutson och Bjarne Buch leder Svenska kyrkans pilgrimsvandringar på Teneriffa.

Han citerar vad några av deltagarna svarade efter en vandring i mars:

”En pilgrimsvandring på Teneriffa är för mig en totalupplevelse - att i öns vackra natur få näring för både kropp och själ får mig att må riktigt bra.”

”Min man och jag har upplevt dessa vandringar som en lisa för själen. Att få gå i sin egen värld och ta in naturens skiftningar gör att man förstår Guds skapelse på ett fantastiskt sätt."

”Jag uppskattar enkelheten och gemenskapen då vi tillsammans får vandra i det omväxlande landskapet.”   

Att få gå i sin egen värld och ta in naturens skiftningar gör att man förstår Guds skapelse på ett fantastiskt sätt.

– Pilgrimsvandringarna är ett helt ideellt arbete av alla ledare och de medför alltså inga kostnader för kyrkan. Vi har med en erfaren kärngrupp av deltagare. De har ställt upp med extrabilar och har kunnat hjälpa till om någon råkat ut för något olycksfall, berättar Claes. 

Andliga pauser under pilgrimsvandringarna på Teneriffa: 

1. Vid det första stoppen berättar Bjarne och Claes om dagens vandring. Varje deltagare får ett blad med texten till psalmerna Härlig är jorden, Här vid stranden och Må din väg gå dig till mötes. På bladet står också pilgrimens sju nyckelord:

Några vandrare går på en stenlagd väg i solskenet.
Bild: Claes Knutson
  • Frihet
  • Enkelhet
  • Tystnad
  • Bekymmerslöshet
  • Långsamhet
  • Andlighet
  • Delande

Varje ord har en liten förklaring. Vid ordet Långsamhet står det till exempel: ”Den goda långsamheten utan stress. En grundrytm som hela människan mår bra av.”

2. Vid det andra stoppet sjunger pilgrimerna en psalm och ber en bön. Claes brukar läsa en reflektion. Senast handlade det om att en människa alltid har samma värde oavsett hur kantstött och tilltufsad hon kan bli av livet, precis som att en 500-kronorssedel är lika mycket värd hur smutsig och skrynklig den än blivit. (Denna reflektion som heter ”500 kronor” är hämtad från häftet ”Det är aldrig kört!” nr 4 utgiven på Argument förlag).

3. Vid det tredje stoppet är det dags för lunchpaus med medhavd matsäck.

4. Vid det fjärde stoppet blir det en bön, en psalm och till sist några sammanfattande ord om vandringen. Till sist sjunger alla psalmen Må din väg gå dig till mötes.

Bön under pilgrimsvandring på teneriffa

Jesus, du som ständigt vandrade i

bergsbygd och på slättland, i ökentrakter

och på stränder, i städer och byar;

Du som delade allt med oss under din

vandring på jorden;

Tack för att du nu är vår medvandrare

och delar vår pilgrimsvandring idag.

I Jesu Kristi namn, Amen