Nytt avtal för framtidens klimatarbete

Nyhet Publicerad Ändrad

Världen har fått ett nytt klimatavtal. För första gången finns begreppet förlust och skada med i avtalet. En stor framgång för sårbara länder. Nu är en stark opinion viktigare än någonsin för att driva på en snabb omställning till ett samhälle med låga utsläpp,

Efter två veckors intensiva FN-förhandlingar klubbades idag Parisavtalet igenom av Laurent Fabius, Frankrikes utrikesminister och ordförande för förhandlingarna.

Svenska kyrkan och Diakonia har genom kampanjen ACT Now for Climate Justice ställt krav på ökad klimatfinansiering till fattigare länder och kraftfulla och ambitiösa åtgärder för att hejda klimatförändringarna. 

Parisavtalet sätter en tydlig ambitionsnivå med målet att hålla världens temperaturökning under 2 grader, helst under 1,5 grader. Avtalet innebär att fattigare länder ska få finansiellt stöd för anpassningsåtgärder och omställning.
 
– Temperaturmålet är en viktig signal för världens länder att minska sina utsläpp av växthusgaser, och förhoppningsvis kommer det att fungera som en sporre för alla samhällets aktörer att bidra till en hållbar utveckling, säger Anna Axelsson, policyrådgivare på Diakonia.

”Loss and Damage” (permanent förlust och skada) är för första gången med i klimatavtalet. Det är en stor framgång, och viktigt för fattiga och sårbara länder. Kopplingen till mänskliga rättigheter och jämställdhet nämns i avtalets förord.

Avtalet innehåller inga konkreta siffror eller årtal kring utsläppsminskningar. Världens länder ska fortsätta att regelbundet presentrea nationella planer för sitt klimatarbete. För att värna om förutsättningarna för människor som lever i fattigdom att skapa sig ett bättre liv behöver alla länder nu skala upp sina åtgärder och fördjupa det internationella samarbetet.

– Det är tydligt att det behövs en stark opinion för ambitiösa klimatåtgärder i alla länder om vi ska kunna bygga vidare på den grund som Parisavtalet innebär. Världens ledare har inte tagit det politiska ledarskap som vi skulle ha önskat, så nu är det viktigare än någonsin att individer, organisationer och näringsliv driver på för en snabb omställning till ett samhälle med låga utsläpp, säger Martin Vogel, klimatpolitisk handläggare på Act Svenska kyrkan.

Med ett nytt avtal på plats är det nu viktigt med uppföljning på nationell nivå med stöd i internationell samverkan och solidaritet. Möjligheten för länder att skala upp ambitioner och åtaganden över tiden är grundläggande.