Ny överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Arbetsförmedlingen har undertecknat en nationell överenskommelse om ökad samverkan. Syftet är att fler människor ska få hjälp att komma ut i arbetslivet via Svenska kyrkans församlingar.

Redan nu finns på många håll i landet ett samarbete på lokal nivå mellan Svenska kyrkans församlingar och Arbetsförmedlingen. Den nya nationella överenskommelsen ska ytterligare stärka det arbetet.

Läs mer om projektet -Mer än jobb och överenskommelsen.

På flera håll i landet har församlingar startat framgångsrika verksamheter som syftar till att öppna dörrar till arbetsmarknaden, med rehabilitering, arbetsträning och praktik under handledning. Här hittar du tre exempel.