Kyrkohandbokskorset i vitt mot röd bakgrund.

Ny kyrkohandbok antagen med stor majoritet

Nyhet Publicerad

Kyrkomötet har röstat ja till att anta en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan efter en tio timmar lång debatt. Kyrkohandboken innehåller ordningar för gudstjänster, till exempel högmässa, dopgudstjänst och vigselgudstjänst. Den nya kyrkohandboken tas i bruk på Pingstdagen den 20 maj.

Beslut som speglar församlingarna

- Jag kan med glädje konstatera att Svenska kyrkan har fått en kyrkohandbok som antagits med brett stöd, konstaterar ärkebiskop Antje Jackelén. Ett beslut som speglar hur det ser ut ute i församlingarna.

Antje Jackelén understryker att det är en bra kyrkohandbok som Svenska kyrkan fått.

- Personligen är jag mycket glad över att dopets ställning stärkts genom att vi fått en doppåminnelse i kyrkohandboken.

Kyrkohandbokens musik ska kompletteras

Kyrkomötet har gett kyrkostyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med gudstjänstens musik. Kyrkostyrelsen ska ta fram kompletterande musik till Gudstjänstmusik A, B och C i den nya kyrkohandboken. Därmed röstade kyrkomötet i enlighet med det kompromissförslag som lämnades in under tisdagen, och som tagits fram gemensamt av kyrkomötets fyra största nomineringsgrupper.

Stor bredd bakom kompromissförslaget om musiken

Förslaget kom från nomineringsgrupperna Socialdemokraterna, Centern, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och Borgerligt alternativ. Arbetet ska ske genom att tillsätta en kommitté av sakkunniga musiker och teologer med uppdraget att självständigt, efter en öppen inbjudan, välja ut och bearbeta musiken.

- Det här öppnar för en kontinuerlig utveckling av kyrkomusiken, förklarar Torvald Johansson, domkyrkoorganist i Strängnäs och ledamot för Partipolitiskt obundna (POSK).

Han tror också att arbetet med kompletterande musik kommer att ha en läkande effekt på den debatt som förts.

- Många kritiker har ju efterlyst fler musikaliska alternativ att välja mellan, det kommer de att få nu.

Musik från olika traditioner

Uppdraget omfattar Gudstjänstmusik A i kyrkohandboken, "den gudstjänstmusik som har en särställning då den bär stora delar av Svenska kyrkans liturgiska musikarv och som brukas brett bland församlingarna". Dessutom ska musiken till de liturgiska texterna i Gudstjänstmusik A, B och C kompletteras med musik från exempelvis samisk tradition, i jazzton, i nordisk folkton och från systerkyrkor utanför Europa.

Den nya kyrkohandboken tas i bruk på Pingstdagen den 20 maj.