Meny

Ny hållbarhetsredovisning från nationell nivå

Svenska kyrkan arbetar med många olika hållbarhetsaspekter i verksamheten som utförs. Nu är en ny hållbarhetsredovisning klar och i den lyfts flera goda resultat och även utmaningar som kyrkan möter för att bidra till en hållbar värld.

I samband med årsredovisningen tar Svenska kyrkans nationella nivå varje år även fram en hållbarhetsredovisning. I rapporten kan man läsa om hur Svenska kyrkan bidrar till andliga, sociala, ekologiska och ekonomiska värden.

- Hållbarhet handlar även om existentiella frågor - till exempel vad det innebär att vara människa och hur vi ser på vår relation till naturen. Utöver att lyfta de sociala, miljörelaterade och ekonomiska hållbarhetsdimensionerna lyfter vi därför den andliga dimensionen, säger Sara Nordbrand, hållbarhetschef på Svenska kyrkans nationella nivå.

Vad kan vi mer läsa om i rapporten?

Sara Nordbrand, hållbarhetschef på Svenska kyrkans nationella nivå. Bild: Gustaf Hellsing/Ikon

- Den beskriver viktiga insatser som görs för social hållbarhet, inom exempelvis den internationella verksamheten och genom stödet vi ger till diakonal utveckling i Sverige. Rapporten visar också hur vi försöker vara en positiv kraft genom arbetet med att minska vår miljöpåverkan, investera hållbart och vara med och vidareutveckla arbetet inom Fairtrade och Oikocredit, som startades av kyrkor för ett halvsekel sedan och idag når 46 miljoner mikrolåntagare, främst kvinnor. 

Bland resultaten märks att nationell nivå minskade sin klimatpåverkan från flygresor med 29 procent mellan 2015–2017. Arbetet med Svenska kyrkans miljöledningssystem har också gett flera andra positiva resultat, som en fördubblad servering av vegetarisk mat och smartare resursanvändning för till exempel IT och papper.

Gemensamma ramavtal i hållbar riktning

Stödet till stiftens och församlingarnas miljöarbete har utökats det gångna året. Ett exempel är gemensamma ramavtal där Svenska kyrkan sporrar näringslivet i en hållbar riktning genom tydliga miljö- och sociala krav. Arbetet ledde även till kostnadsbesparingar på 137 miljoner kronor för Svenska kyrkan som helhet under 2017. 

Ta del av rapporten här (PDF, 42 sidor)

Har du frågor, tankar, idéer om hur vi kan utveckla vårt arbete, är du välkommen att kontakta Sara Nordbrand, hållbarhetschef. Tel 0768 - 000 189 eller Sara.nordbrand@svenskakyrkan.se