En virvel i ett vattendrag.
Foto: Fia Kaddik /Ikon

​Livets vatten tema för samiska kyrkodagar

Nyhet Publicerad Ändrad

”Livets källa – Livets vatten” är temat för Samiska kyrkodagar som inleds i morgon, och pågår till söndag 18 juni. Temat knyter naturligt an till platsen, vid vattnet i natursköna Árviesjávrrie/Arvidsjaur.

När Svenska kyrkan står som värd för de samiska kyrkodagarna 2017 sker det mitt i Sápmi, i Árviesjávrrie/Arvidsjaur som präglas av skogssamisk kultur. Datumet är noga valt med hänsyn till traditionella näringar och skolornas läsår.

– Jag är otroligt glad över att få välkomna till samiska kyrkodagar! Att dela gudstjänster på samiska och föra samtal över nationsgränserna om gemensamma frågor som klimat, miljö och ländernas koloniala historia är angeläget för oss samer. Jag ser fram emot kyrkodagarna, säger Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Vattentema

Kyrkodagarnas huvudtema fokuserar på arktiska urfolkens livsförutsättningar i en tid då klimatförändringar och ökat exploateringstryck hotar traditionella näringar och den samiska kulturen. Vatten har traditionellt sett alltid haft en stor betydelse för samer, och tillgången till färskvatten var viktig för att kunna livnära sig och förvaring av mat. Vatten som livets källa symboliserar också den kristna tron.

Rätten till vatten och möjligheterna att bevara sin urfolksidentitet och -kultur är inte längre en självklarhet för arktiska urfolk, vare sig i Norden eller i andra länder. Hur bidrar de arktiska urfolken till ett hållbart samhälle och hur kan kyrkorna stärka kulturell och andlig existens bland samer?

Övergrepp, jojk och hbtq

Andra frågor som behandlas under dagarna är om det behövs en sannings- och försoningskommission för att hantera historiska övergrepp mot samer, Svenska kyrkans vitbok om övergrepp mot samer, jojkens vara eller inte vara samt samiska språkets betydelse i kyrkliga sammanhang, och hbtq-frågor i en samisk kontext.

Förutom seminarier, gudstjänster, konserter och filmvisning arrangeras även program för barn och unga, samt ett ungdomsläger för åldrarna 14-25 år.

SVT:s livesändningar

Delar av programmet under samiska kyrkodagarna sänds live på SVT Play.