Foto: Svenska kyrkan i Nederländerna

Levande församlingsliv i Nederländerna

"En av mina församlingsbor fick demens och kunde plötsligt bara tala och förstå svenska. När jag kom dit sjöng vi psalmer och sånger på svenska. Plötsligt levde den här personen upp och personalen häpnade." Som präst i Nederländerna möter Maria Scharffenberg många livsöden.

Maria Scharffenberg är präst i Svenska kyrkan i utlandet med en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta som utsänd på olika platser. Sedan 2019 är hon placerad i Nederländerna och driver en församling utan någon fast lokal. 

– Det är ett väldigt annorlunda sätt att arbeta på, att helt sakna församlingslokal, säger Maria. Utmaningen handlar främst om att hålla ihop församlingen och få den att växa. Men möjligheterna är också många att nå ut på nya sätt. 

Som på de flesta platser i världen har pandemin skapat problem kring att mötas fysiskt och Maria har behövt vara innovativ kring nya sätt att arbeta på.  

– När vi inte får samlas på grund av pandemin, livesänder jag gudstjänsterna via vår Facebooksida. För närvarande har jag gudstjänster i mindre skala, som även spelas in för dem som inte kan närvara fysiskt. Jag insåg tidigt i pandemin att jag behöver arbeta extremt mycket med telefon och dator. Det blir mycket samtal via chattar, Messenger, Facebook och Zoom. Jag är även aktiv på Instagram, Twitter samt har en blogg.

Att Maria har kommit långt kring hur hon når ut via nätet, har även avspeglat sig på de äldre i församlingen. Syförening som möts på tisdagarna använder Zoom för sin syjunta, där åldrarna ligger mellan ungefär 70 och 90 år. 

– Det är enormt roligt att vi kan mötas på det viset och att det verkligen är uppskattat, säger hon.

Läs hela intervjun med Maria