Kyrkomötet 2017 är slut

Nyhet Publicerad Ändrad

Årets kyrkomöte är slut och med det också mandatperioden 2014–2017. De ny- och omvalda ledamöterna i kyrkomötet samlas nu till ett valsammanträde som pågår till och med fredag. Då väljs bland annat nytt presidium för kyrkomötet samt ny kyrkostyrelse för mandatperioden 2018–2021.

Ledamöterna har behandlat och fattat beslut utifrån 158 motioner och sammanlagt 8 skrivelser från kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium. Den enskilt största frågan var beslutet om att anta en ny kyrkohandbok för svenska kyrkan, som kommer att tas i bruk under pingsten 2018.

Se webbsändningar från debatten och besluten.

Prisutdelning under mötet

Svenska kyrkans kulturstipendiater 2017 fick på onsdagskvällen ta emot sina diplom av ärkebiskop Antje Jackelén. Fem projekt får dela på stipendiesumman 500 000 kronor. I samma ceremoni delades också Samiska rådets kulturpris ut till regissören Amanda Kernell.

– Genom ert skapande får vår kyrka stöd att se och reflektera över frågor som präglar vår tid och perspektiv på de frågor vi kallar eviga. Det är kyrkans ofrånkomliga ansvar att fortsätta gynna, beställa och utföra kulturgärningar, sa ärkebiskopen i sin hälsning till stipendiaterna.

Tack till Per, Hans och Sven-Bernhard

Under avslutningen avtackades de tre av Svenska kyrkans biskopar som kommer att gå i pension under 2018: biskop Per Eckerdal i Göteborgs stift, biskop Hans Stiglund i Luleå stift och biskop Sven-Bernhard Fast i Visby stift.

Valsammanträde för nya kyrkomötet

Redan samma kväll som det gamla mötet slutar samlas de ny- och omvalda ledamöterna i kyrkomötet till ett valsammanträde som pågår i två dagar. Då väljs bland annat nytt presidium för kyrkomötet samt ny kyrkostyrelse för mandatperioden 2018–2021.

Kyrkohandbokskorset i vitt mot röd bakgrund.

Ny kyrkohandbok antagen med stor majoritet

Kyrkomötet har röstat ja till att anta en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan efter en tio timmar lång debatt. Den nya kyrkohandboken tas i bruk på Pingstdagen den 20 maj.

Kulturpris till Amanda Kernell för Sameblod

Samiska rådet i Svenska kyrkan tilldelar filmregissören Amanda Kernell 2017 års samiska kulturpris. I långfilmsdebuten Sameblod visar hon hög grad av mod och mognad att ta upp frågor som går rakt in i den samiska erfarenhetens kärna och smärtpunkt.