Kyrkan beredd för ett långsiktigt stöd

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan i det brandhärjade området i Västmanland har arbetat intensivt med att stötta de drabbade. Nu ökas beredskapen ytterligare: kriscentra har öppnats i flera församlingar och beredskap finns för ett långvarigt stöd.

 - Kyrkan har en stor erfarenhet och kunskap av människors kriser. I den sådan här katastrof blir det väldigt tydligt. För de drabbade återstår sorgearbete när branden och medieintresset slocknat, säger Thomas Söderberg, biskop i Västerås stift.

- Vi börjar nu se katastrofens omfattning och många har förlorat sitt hem och sitt livsverk, fortsätter han. 

Svenska kyrkan i Västerås planerar därför ett långsiktigt psykosocialt stöd för de drabbade i samarbete med POSOM-grupperna (länk) och i den ordinarie verksamheten. Det har också upprättats ytterligare kriscentra  runt om i stiftets församlingar.

Stor medmänsklighet
 - Vi har sett stor medmänsklighet och solidaritet hos många. Svenska kyrkans församlingar – både anställda och frivilliga – har ställt upp med praktisk hjälp och samtalsstöd, säger Thomas Söderberg.

- Jag uppmanar till goda tankar och förbön för dem och för alla som på olika sätt är berörda av detta. Det är en förbön som också delas av kyrkan i våra vänstift i andra länder.