Jämt lopp i biskopsvalet i Härnösand

Nyhet Publicerad Ändrad

Med lika många röster vardera går Eva Nordung Byström och Sven Hillert vidare till en andra omgång i biskopsvalet i Härnösands stift. Det står klart efter dagens röstning.

Den preliminära röstsammanräkningen visar att ingen av de fem biskopskandidaterna fått absolut majoritet, alltså mer än hälften av rösterna. Därmed kommer en andra valomgång att genomföras. Då står valet mellan de två kandidater som fick flest röster i dag.

Eva Nordung Byström är 57 år och kontraktsprost i Örnsköldsviks kontrakt. Sedan tio år är hon kyrkoherde i Arnäs Gideå Trehörningsjö pastorat. Tidigare har hon arbetat som präst i olika församlingar i Jämtland och Västernorrland. Hon har också varit gymnasie- och studentpräst i Örnsköldsvik. Hon har sina andliga rötter i den svenskkyrkliga grenen av EFS. Eva är bosatt i Moliden utanför Örnsköldsvik.  

Sven Hillert är 55 år och teologie doktor i bibelvetenskap. Han har arbetat på pastoralinstitutet i Uppsala (där präster utbildas) sedan 2001, först som lärare och de senaste åtta åren som rektor. Tidigare arbetade han som församlingspräst i Arboga i 15 år, med några års avbrott för forskning. Där var han först ungdomspräst och sedan hade han särskilt ansvar för vuxenarbete. Sven är bosatt i Järvsö i Hälsingland.  

Det preliminära valresultatet:
Eva Nordung Byström, 127 röster.
Sven Hillert, 127 röster.
Cecilia Nyberg, 73 röster.
Göran Lundstedt: 48 röster.
Ninni Smedberg, 11 röster.
Ogiltiga röster: 2 röster

I dagens val deltog 388 röstande, vilket innebär 89 procent av de röstberättigade. Den slutlgiltiga röstsammanräkningen görs den 11 september. Den andra valomgången genomförs om två veckor, alltså torsdag 18 september.  

Totalt har 434 personer rösträtt i biskopsvalet. Det är alla stiftets präster och diakoner samt lika många förtroendevalda elektorer, samt stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter.