Enigt förslag till reviderad kyrkohandbok har överlämnats till kyrkostyrelsen

Nyhet Publicerad Ändrad

Torsdagen den 16 mars har förslaget till reviderad kyrkohandbok överlämnats till kyrkostyrelsen. Nu väntar fortsatt arbete i kyrkostyrelsen, läronämnden och kyrkomötet. En ny kyrkohandbok kan tas i bruk i Svenska kyrkan 2018.

– Vi är glada att kunna lämna över ett enigt förslag, som bygger på en grundlig genomgång av remissvaren, säger revisionsgruppens ordförande, biskop emeritus Esbjörn Hagberg.

– Revisionsgruppen har tittat närmare på alla synpunkter, och allt har prövats, berättar Esbjörn Hagberg.

Alla församlingar ska känna att kyrkohandboken är deras

Han framhåller att revisionen av kyrkohandboken handlar om både tradition och förnyelse. Kyrkohandboken ska gestalta de olika traditioner som finns i kyrkan.

– Alla församlingar ska känna att kyrkohandboken är deras. Den rymmer hela spännvidden mellan skilda traditioner och olika slags gudstjänster. Den ska fungera lika väl för barn och unga som för vuxna.

Revisionsgruppen har gjort en grundlig genomgång av hela kyrkohandboken, alla ordningar och alla delar. Avstämningar har gjorts med biskopsmötet kontinuerligt om konkreta frågor och om helheten.

Beslut om kyrkohandboken i höstens kyrkomöte

När förslaget nu överlämnats blir nästa steg att kyrkostyrelsen tar fram en skrivelse, som läronämnden yttrar sig över. Sedan går skrivelsen till behandling och beslut i höstens kyrkomöte.

-  Det är en glädjens dag att vi kommit till denna milstolpe. Genom prövande av förslagen i församlingar och breda remisser har arbetet med en ny handbok engagerat hela kyrkan. När nu revisionsgruppen har lämnat sitt förslag väntar fortsatt arbete i kyrkostyrelsen, läronämnden och kyrkomötet, säger ärkebiskop Antje Jackelén.  

I förslaget finns bland annat en genomarbetad ordning för påsknattsmässa och alternativ för doppåminnelse.  

Revisionsgruppen håller kvar vid förslaget från 2016 om ändring i kyrkoordningen, som innebär att det blir enklare än idag att använda annan musik till kyrkohandbokens texter. 

Arbetet med kyrkohandboken

Arbetet med kyrkohandboken har varit en lång process där en av utgångspunkterna var en anpassning till bibelöversättningen år 2000.

År 2001 fattade kyrkomötet beslut om att ta fram kompletterande gudstjänstmusik. I april 2006 beslutade kyrkostyrelsen om direktiv för den fortsatta översynen av kyrkohandboken, där tre viktiga uppgifter kvarstod:

  • anpassning till Bibel 2000 
  • kyrkorättslig och anvisningsmässig anpassning till kyrkoordningen 
  • bearbetning av de liturgiska formuleringarna i syfte att finna ett mer inkluderande språkbruk

Kyrkostyrelsen 2006 sa också att gudstjänstordningarna ska återspegla Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära i en tid präglad av lokal gestaltning och stor alternativ rikedom.

År 2009 fattade kyrkostyrelsen beslut om en ”mer övergripande revision”.  

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Revisionsgruppens förslag till kyrkostyrelsen 2017

Här hittar du Huvudvolymen, Musikvolymen och mer material från Revisionsgruppen.

Revisionsgruppen

  • Biskop emeritus Esbjörn Hagberg, ordförande
  • Johannes Landgren, professor vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet (fr.o.m. 2 december 2016)
  • Catharina Nyström Höög, professor i svenska vid Högskolan Dalarna, gästprofessor vid Uppsala universitet.
  • Lena Sjöstrand, teologie doktor och domkyrkokaplan i Lund
  • Jan Olof Aggedal, teologie doktor, kyrkoherde och kontraktsprost i Lomma (tidigare i slutförslagsgruppen)
  • Carl Sjögren, domprost i Skara (tidigare i slutförslagsgruppen)
  • Andreas Söderberg, organist i Nederluleå församling (tidigare i slutförslagsgruppen)