Foto: Kristin Lidell/IKON

Då: präst i Dubai. Nu: ordförande för utlandskyrkans råd

Marcus Nylander har jobbat som utsänd präst för utlandskyrkan i Dubai. Sedan 2017 är han biskopens kaplan i Lunds stift. Han sitter även som ordförande i Rådet för utlandskyrkan i Lunds stift. Han menar att man i utlandskyrkan på ett särskilt sätt får förståelse för kyrkans positiva konsekvenser i människors liv.

 

– Arbetet i utlandskyrkan är oerhört omväxlande. Här hemma i Sverige har man anställda för de olika ansvarsområdena, men i utlandskyrkan är man ofta både präst, diakon, vaktmästare och kantor, säger Marcus. 

Även innan Marcus arbetade för Svenska kyrkan i Dubai, var han väl medveten om att det kunde se väldigt olika ut på olika platser runt om i världen. På vissa håll har man en lång och anrik tradition av att vara Svenska kyrkan i utlandet, medan på andra platser kan det se helt annorlunda ut. Man kanske hyr in sig i lokaler eller i andra kyrkor, eller har en ambulerande verksamhet. 

– Men det är också något som gör verksamheten spännande och dynamisk, menar Marcus. När människors resmönster ändrar sig, måste vi som kyrka resa med dem. Jesus satt inte på en sten I alla år, han vandrade omkring och mötte människor – och mötte dem i deras egen kontext. 

– Jag har sett vad det betyder, när någon ringer mitt i natten och säger: “Min pappa har hamnat på sjukhus I Dubai, han kommer att dö i natt och han har ingen annan där. Kan du åka dit?” Det är extremt betydelsefullt för den personen och familjen, att man som präst kan släppa allt och åka dit.

Marcus beskriver även hur värdefullt det är att få komma in på ett fängelse och tala svenska med den fängslade. Vad det kan betyda att bli tilltalad på sitt eget språk och få uttrycka det man känner på svenska. Han understryker vikten av att ge hopp, även i kontexter som är annorlunda eller svåra. 

Läs hela intervjun med Marcus