Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biskopar från Sverige och Tanzania i gemensamt uttalande om kyrkan i samhället

Svenska kyrkans biskopar besökte den lutherska kyrkan i Tanzania – Evangelical Lutheran Church in Tanzania, ELCT – i maj 2019. Ett biskopsmöte med de tanzaniska biskoparna mynnade ut i ett gemensamt uttalande om hur kyrkorna ska arbeta tillsammans.

En uppmaning och ett åtagande

Vi, 19 av de 26 biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania och 13 av de 14 biskoparna i Svenska kyrkan, som företräder två av de största medlemskyrkorna i Lutherska världsförbundet, har tillbringat tre dagar (6–8 maj 2019) tillsammans på Lutheran Uhuru Hotel and Conference Center i Moshi, Tanzania, i samtal om olika ämnen som är av stor vikt för våra två kyrkor.

Detta var vårt andra gemensamma biskopsmöte. Det första ägde rum 2015 i Rättvik, Sverige. Syftet var att lära känna varandra som ledare i Kristi kyrka, att stärka tilliten mellan oss och mellan våra kyrkor, och att förstå hur kontexter formar våra kyrkor.

Tonvikt på kyrkan i det offentliga rummet

För att fortsätta på den inslagna vägen var temat för biskopsmötet i Moshi ”Förkunna evangelium: Kyrkan i det offentliga rummet”. Som utgångspunkt använde vi ett studiedokument framtaget av Lutherska världsförbundet inför 500-årsdagen av reformationen som ett sätt att hjälpa kyrkorna i deras aktiva engagemang i det offentliga rummet, i ljuset av den ständigt pågående reformationen. Dessutom kompletterades våra diskussioner av anföranden av prästen dr Salli Ndombo, som representerade Programmet för relationer mellan kristna och muslimer i Afrika, PROCMURA, och prästen dr Elieshi Mungure från Lutherska världsförbundet. 

Vi besökte också olika institutioner – Kilimanjaro Christian Medical Centre och skolan för döva i Mwanga – för att studera två exempel på hur kyrkan arbetar i det offentliga rummet.

Vårt fokus låg på att

 • förkunna evangelium i våra kontexter
 • vara döpt in i Kristi svaghet och kraft
 • utmana orättvisor: Vad är vår mission?

Metoden för vår dialog var att fira gudstjänst och be tillsammans, reflektera över relevanta bibeltexter, bidrag från inbjudna talare och besök av lokala kyrkliga institutioner i det offentliga rummet.

Så går vi vidare

Vi uppmanar våra kyrkor och åtar oss som ledare i våra kyrkor att

 • regelbundet be för varandra, speciellt på reformationsdagen den 31 oktober, och att dela konkreta böneämnen med varandra
 • öka våra åtaganden för att uppmärksamma klimatförändringarnas orsaker, samt deras och den minskade biologiska mångfaldens påverkan på människors livsvillkor
 • uppmuntra unga människor att engagera sig i relationerna mellan våra kyrkor
 • uppmuntra dialog och vänskaplig samexistens mellan olika religioner, särskilt mellan kristna och muslimer
 • stödja varandra i arbetet med att hävda och profetiskt använda det offentliga rummet
 • främja mångfald, jämställdhet och respekt i kyrkligt ledarskap – och att särskilt främja kvinnors möjligheter till ledarskap
 • fortsätta utveckla och fördjupa kristen utbildning och undervisning
 • arbeta med diakoni, påverkansarbete, social rättvisa och genusrättvisa för alla, så att ingen hamnar på efterkälken.

Signatärer

Biskop dr Alex Malasusa, Eastern and Coastal Diocese
Biskop dr Edward Mwaikali, Konde Diocese
Biskop Elias Nassari, Meru Diocese
Biskop dr Benson Bagonza, Karagwe Diocese
Biskop Andrew Gulle, East of Lake Victoria Diocese
Biskop dr Abednego Keshomshohara, North Western Diocese
Biskop Jacob Mameo Ole Paulo, Morogoro Diocese
Biskop Charles Mjema, Pare Diocese
Biskop dr Alex Mkumbo, Central Diocese
Biskop dr Stephen Munga, North Eastern Diocese
Biskop dr Solomon Massangwa, North Central Diocese
Biskop Michael Adam, Diocese in Mara Region
Biskop Nicolaus Nsanganzelu, Mbulu Diocese
Biskop Lucas Mbedule, South Eastern Diocese
Biskop dr Emmanuel Makala, South East of Lake Victoria Diocese
Biskop Ambele Mwaipopo, Lake Tanganyika Diocese
Biskop Chediel Sendoro, Mwanga Diocese
Biskop dr Isaac Laiser, West Central Diocese

Biskop dr Karin Johannesson, Uppsala stift
Biskop Johan Tyrberg, Lunds stift
Biskop dr Fredrik Modéus, Växjö stift
Biskop dr Sören Dalevi, Karlstads stift
Biskop dr Martin Modéus, Linköpings stift
Biskop dr Johan Dalman, Strängnäs stift
Biskop dr Mikael Mogren, Västerås stift
Biskop Åsa Nyström, Luleå stift
Biskop Thomas Petersson, Visby stift
Biskop Eva Brunne, Stockholms stift
Biskop dr Susanne Rappmann, Göteborgs stift
Biskop Åke Bonnier, Skara stift

Moshi den 8 maj 2019

För

Evangelical Lutheran Church of Tanzania
Preses Biskop dr Fredrick Shoo

Svenska kyrkan
Ärkebiskop dr Antje Jackelén