Ärkebiskop Antje Jackelén.
Foto: Jan Nordén

Ärkebiskopen i samtal i Bryssel om reformationens teologiska och andliga arv

Nyhet Publicerad Ändrad

Tisdagen den 7 mars medverkar ärkebiskop Antje Jackelén i konferensen “500 years of Reformation: Shaping Europe - Daring change!” i Bryssel.

Europa står in för komplexa utmaningar på många plan, utmaningar som kräver reformer och samverkan för att finna lösningar. Som ett led i Reformationsjubileet under 2017, bjuder CPCE (Community of Protestant Churches in Europe), EKD (Evangelische Kirche in Deutchland) och Europaparlamentet in till ett samtal om hur reformationens teologiska och andliga arv kan bidra till att möta samtidens utmaningar. Syftet med konferensen är att främja europeisk samverkan och dialog för ökad solidaritet i en samtid av isärdragning av samhällen, rädsla och populism.

– I en tid när Europa står inför allvarliga existentiella, moraliska och demokratiska utmaningar är det allt tydligare att trossamfunden är oumbärliga. Det gäller inte minst de reformatoriska insikter som präglat vår kontinent under 500 år och som också i vår tid kan bidra till sammanhållning i ett mångkulturellt Europa, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Mötet öppnas av EU-parlamentarikern Mairead McGuiness och EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Därefter samtalar kyrkliga ledare och EU-parlamentariker i två paneler. Ärkebiskop Antje medverkar på temat ”Reformationen och Europa – att våga förändring” tillsammans med bland andra biskop Heinrich Bedford-Strohm, Tyskland. Hon och de kyrkliga ledarna kommer även att träffa EU-parlamentets talman Antonio Tajani efter konferensen.