Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ärkebiskopen hedersdoktor i USA

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén har utnämnts till teologie hedersdoktor vid Virginia Theological Seminary i USA. Hon installeras nu på torsdag, den 8 november.

– Självklart känner jag mig både uppmuntrad och hedrad. Gärna delar jag glädjen med hela Svenska kyrkan, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Ärkebiskopen får utnämningen för betydande insatser inom både ekumenik och religionsdialog, hennes arbete för social rättvisa, och för att i en framträdande roll i den offentliga debatten visa på religionens och den kristna trons plats i samhället. Virginia Theological Seminary lyfter även fram ärkebiskop Antje som en av pionjärerna bland kvinnliga biskopar i den världsvida kyrkan. Det framhålls också att ärkebiskopen på ett förtjänstfullt sätt förenar teologisk skärpa och en vision för kyrkan. 

Installationen sker i samband med en gudstjänst i Immanuel Chapel vid Virginia Theological Seminary på torsdag då ärkebiskop Antje också predikar.

Virginia Theological Seminary är en högskola som grundades 1823 och har studerande från hela världen.

2015 blev ärkebiskop Antje Jackelén hedersdoktor vid Lutheran School of Theology i Chicago som är en luthersk teologisk högskola affilierad med University of Chicago. 2016 utnämndes hon till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten på Greifswalds universitet i Tyskland.