Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkan under Almedalsveckan

En minikyrka, seminarier, Nikodemussamtal, gudstjänster, konst, musik, utställning och Samtal under valven. Det här gör Svenska kyrkan under Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan bjuder Svenska kyrkan in till seminarier och samtal om bland annat kulturarvet, demokrati och antisemitism. Utöver gudstjänster så finns också konst och musik med på programmet.  På korsgatan kan du hitta vår specialbyggda minikyrka med plats för andrum och samtal. Där finns alltid någon att prata med. 

Det övergripande temat på de frågor som Svenska kyrkan lyfter i Almedalen kan sammanfattas under ”Medmänsklighet är vägen till innanförskap”. Det handlar om att agera för delaktighet och gemenskap – och lyfta goda exempel från kyrkans verksamhet som syftar till att öka inkludering och innanförskap. Genom det breda diakonala och sociala arbetet som Svenska kyrkan gör, både i Sverige och internationellt, så har kyrkan en konkret och ibland unik kunskap om människors livssituation.

Ärkebiskop Antje Jackelén medverkar i flera seminarier och andra programpunkter under veckan och kommer samtala om ämnen som människan och skapelsen, den nya och gamla antisemitismen, och religionens roll i politiken.