Verksamheter

Foto: Anders Axelsson

All vår verksamhet syftar till att väcka och fördjupa ett intresse och engagemang för kristen tro och kyrkans gudstjänster.

Om diakoni

Diakonerna i församlingen erbjuder stöd, samtal, själavård och viss ekonomisk rådgivning.

Konfirmation

Dags att konfirmeras? Här hittar du allt du behöver veta och kan anmäla dig till årets läsning.

Några personer sitter runt ett bord och fikar.

Mötesplatser

Här kan du läsa om pastoratets gemenskapsträffar och öppna mötesplatser

Kyrknytt

Klicka här så får du se gudstjänsttider och vad som händer i vår verksamhet.