Verksamheter

Foto: Anders Axelsson

All vår verksamhet syftar till att väcka och fördjupa ett intresse och engagemang för kristen tro och kyrkans gudstjänster.

Om diakoni

Diakonerna i församlingen erbjuder stöd, samtal, själavård och viss ekonomisk rådgivning.

Röken från två lila kaffekoppar snirklar ihop sig till ett hjärta.

Mötesplatser

Här kan du läsa om pastoratets gemenskapsträffar och öppna mötesplatser

Kyrknytt

Klicka här så får du se gudstjänsttider och vad som händer i vår verksamhet.