Val av gravplats

Det finns olika typer av gravar på våra kyrkogårdar. Här kan du läsa vad de olika gravskicken innebär.

På kyrkogårdarna i Nybro pastorat erbjuds flera alternativa gravskick. Här presenteras vad som finns att välja emellan när det är aktuellt att välja gravplats.

Kist- och urngravplats, traditionell gravplats med gravrätt där man väljer gravsten och utsmyckning i enlighet med de bestämmelser som finns. Gravrätten är 25 år med möjlighet till förnyelse. Detta gravskick finns att välja på pastoratets samtliga kyrkogårdar.

Minneslund, helt anonymt gravskick med central smyckningsplats för snittblommor och gravljus. Ingen gravrätt, och ingen möjlighet till deltagande vid gravsättning. Detta gravskick finns att välja på Nybro, Madesjö, Hälleberga, Oskar och Örsjö kyrkogårdar

Askgravplats, gravplats med begränsad gravrätt 25 år vilket innebär begränsning avseende sten och utsmyckning.  Möjlighet finns att förnya gravrätten 15 år i taget. Askan gravsätts vid en av förvaltningen tillhandahållen sten med namnbricka. En avgift tas ut för skötsel av gravplatsen i 25 år. I avgiften ingår natursten med tillhörande namnplatta. Anhöriga får delta vid gravsättning. Plantering och skötsel görs av kyrkogårdsförvaltningen medan anhöriga får smycka med gravljus samt med snittblommor i av kyrkogården tillhandahållna vaser. Detta gravskick finns att välja på pastoratets samtliga kyrkogårdar.

Ask- eller kistgravlund
Ask- eller kistgravlund är en gemensam gravplats utan gravrätt. Askgravlundar 
finns på Bäckebo, Kristvalla och Nybro kyrkogårdar. På Nybro kyrkogård finns 
även en kistgravlund. 
• Ask- eller kistgravlunden har en  gemensam plats för smyckning med 
 snittblommor i kyrkogårdens vaser  samt för gravljus. 
• Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för  skötsel av ask- eller kistgravlunden. 
• Anhöriga deltar inte vid gravsättningen  i ask- eller kistgravlunden