Bäckebo församlingshem

Marknadsvägen 3 Bäckebo, 382 74 Alsterbro

Bäckebo församlingshem

Stora salen, kök ingår                         Halv dag (=4 tim) 400 kr

                                                              Hel dag 600 kr

 

Vid bokning av lokal kontakta församlingsexpeditionen tel. 0481 429 00 eller skicka nybro.pastorat@svenskakyrkan.se