Upp och ner

Vårterminen startar den 19 januari. Förskoleklass-åk 6

Upp&Ner är en av barnkörerna i Nybro pastorat. Vi övar och sjunger för det mesta i Hälleberga församling.

 Förutom att sjunga uppåt och neråt och öva på sånger så fikar vi och pysslar. Varje termin medverkar vi i gudstjänst för små och stora, där vi också gärna visar upp vårt pyssel som ofta har en koppling till söndagens tema.

 Barnen hämtas på skolgården och följs tillbaks efter samlingen. Om man inte är i skolan just då kan barnen komma direkt till, och hämtas vid, ”nya lokalen”, Bromanders väg 7 i Orrefors (samma hus som pizzerian).

Plats: Bromanders väg 7 i Orrefors
Tid: 14.30-16.00
Kontakt: Christer Sjögren
Telefon: 0481-429 56
E-post: christer.sjogren@svenskakyrkan.se

Anmälan

Förklarande text