Syföreningar

I pastoratet finns åtta syföreningar som verkar för mission, bistånd och socialt arbete, såväl internationellt som i Sverige.

Abbetorp-Rugstorp (vilande

Bäckebo

Hälleberga

Oskars

Sankt Sigfrid

Se aktuella datum i senaste Kyrknytt.