Syföreningar

I pastoratet finns tre syföreningar som verkar för mission, bistånd och socialt arbete, såväl internationellt som i Sverige.

Bäckebo

Hälleberga

Oskars

Se aktuella datum i senaste Kyrknytt.