Syföreningar

I pastoratet finns åtta syföreningar som verkar för mission, bistånd och socialt arbete, såväl internationellt som i Sverige.

Abbetorp-Rugstorp

Bäckebo

Cafeträffen, Alsterbro

Cafeträffen, Kristvalla

Hälleberga

Nybro

Oskar

Sankt Sigfrid

Se aktuella datum i senaste Kyrknytt.