S:t Sigfrids kyrka

S:t Sigfrids kyrka 1, 382 92 Nybro

Historia

S:t Sigfrids första kyrka kallades Ljungby kapell eller Kumblamad kapell. Den byggdes kanske redan på 1000-talet och revs 1894.

Den gamla kyrkan låg på den plats som kallas Kumblamad, ca 500m väster om Kulla Backe, där den nya kyrkan står idag. Kyrkogården finns kvar där ännu. Där finns också en klockstapel från 1973, som ersatt en äldre. Intill ligger den gamla skolan, som numera är församlingshem. På kyrkogården finns ett kors som är rest på den gamla kyrkans plats och i gräset har lagts fyra stenar som utmärker hörnen. 

1856 avskildes S:t Sigfrid från Ljungby och blev en egen församling. Ganska snart började bygget av en ny kyrka och när den stod klar övergavs den gamla. 

Den nya kyrkan, en korskyrka i grå granit byggdes av sten som hämtadats från Krukebo och från klippblock på åker och i skog. Stenarbetare från Blekinge högg den och sockenborna stod för mer än 5000 dagsverken.  Kyrkan stod färdig 1888 och invigdes då av biskop P. Sjöbring. 

Altartavlor

S:t Sigfrids kyrka har fyra altartavlor. Den äldsta av dem, från 1600-talets andra hälft, fördes över från den gamla kyrkan. Det är en allegorisk målning som föreställer Kristus tillsammans med fyra kvinnor - tron, hoppet, kärleken och barmhärtigheten. 

Altartavlan "Tron, hoppet, kärleken och barmhärtigheten" Foto: B. Gustafsson Foto: B. Gustafsson

Till kyrkans invigning skänkte biskop Sjöbring i Kalmar en altarmålning av Råberg - Jesus i Emmaus. Den fick tidigt fuktskador och blev så illa åtgången att den fick tas ned.

Den tredje tavlan, Kristus välsignar barnet, är målad av Oskar Thörn 1921. Tavlan finns i flera upplagor, bland annat i Oskars kyrka. Vid renoveringen 1964 ersattes altartavlan som nu hänger i det lilla rummet under läktaren.

Den nuvarande altartavlan i ikonografisk stil är målad av Sven-Bertil Svensson från Mörbylånga. Den föreställer S:t Sigfrid sin döper i källan assisterad av sina tre systersöner. 

Orgeln

Den gamla kyrkans orgel såldes till hemmanägare i Krukebo när den nya kyrkan togs i bruk. Priset var 30 kr. Grosshandlare Johan Jeansson skänkte en ny orgel till församlingen. Den byggdes 1888 av Åkerman & Lund. Orgeln stod ursprungligen på läktaren, men flyttades ner till norra korsarmen i samband med renoveringen 1964. Spelbordet står vänt sp att organisten sitter vänd mot församlingen. 

Dopfunt och ljusbärare

Dopfunt av Arwid Källström Foto: J. Thelin

Dopfunten i allmogestil är tillverkad så sent som 1931 av Arwid Källskröm från Påskallavik. Den är skänkt till kyrkan av Missionssyföreningen och Ungdomskretsen. 

Ljusbäraren i smide "Vinträdet", som står vid den södra ingången, kom till kyrkan 1995. Den är gjord av Kyrktryck och skänktes av anhöriga till Sven Erik Ericssons minne. 

Korta fakta om S:t Sigfrids kyrka:

  • S:t Sigfrids källa rinner upp i Källebäcksmåla i sörbygden och tillhör egentligen Mortorps församling. Legenderna berättar att S:t Sigfrid landsteg i Kolboda i Hagby socken och sedan följde vattenvägarna på sin väg till Växjö.
  • 1890 såldes den gamla kyrkan till en hemmansägare i Brändebo. Han rev kyrkan och tog hem den till Brändebo för att bygga en ståtlig mangårdsbyggnad. Tyvärr brann den ner redan 1915.
  • I kyrkan finns en träskulptur från slutet av 1400-talet föreställande S:t Sigfrid. Det finns också en i samma storlek föreställande S:t Olof coh en mindre föreställande S:ta Katarina. 

Faktan är hämtad från broshyren "Sankt Sigfrids kyrka " av Johan Thelin.