Oskars kyrka

Alsjövägen 22, 382 96 Nybro

Historia

Önskemålet om en lokal kyrka tillgodosågs när ett mindre kapell, det kom vanligen att kallas Mortorps capell, uppfördes i östra Alsjö. Valet av Alsjö som plats för kapellet kan ha berott på att denna by låg mitt i den västra sockendelen. Kunskapen om kapellets tillkomst och tidiga existens är sparsam, men det fanns med säkerhet under 1600-talet.

1775 hade det gamla kapellet tjänat ut sin roll. Det revs och ersattes med ett nytt och större, försett med läktare. Folkmängden i kapellbygden ökade kraftigt under 1800-talets första del. Kapellet blev därför otillräckligt för de kyrkliga ändamålen. 1865 beslutade kyrkostämman att bygga en ny kyrka. Den nya kyrkan ritades av slottsarkitekten Johan Erik Söderlund. Kyrkan invigdes den 1 september 1872 av biskopen i dåvarande Kalmar stift Paulus Genberg.

Altartavlan

Den nya kyrkan av 1870 försågs inte med någon altartavla. Den enda dekoration som fanns i korets bakre del var ett förgyllt träkors. Initiativet till att smycka kyrkorummet med en altartavla togs av Carl Areskog, som tillträtt som komminister 1901. Han samlade in pengar till projektet via kollekter och bidragslistor. En notis i pressen gav inte några pengar men medförde att en annan intressent, okänd för församlingen, dök upp. Det var konststuderande, sedermera rallaren och diversearbetaren Oskar Thörn från Gullabo. Det blev han som kom att måla tavlan. Förlagan till Oskars altartavla återfinns i Holbaeks kyrka på Själland. Det bibelord som är placerat under altartavlan och syftar på dess motiv – ”Hvilken som icke mottager Guds Rike såsom ett barn han kommer aldrig där in” – tillverkade Areskog genom att såga ut bokstäver eller bokstavsdelar ur cigarrlådor av cederträ.

Orgeln

Den nu nyttjade orgeln är från 1882 och byggdes av den välrenommerade firman E.A Setterquist & Son i Örebro. För att finansiera inköpet fick församlingen låna en del av kostnaden av den Kungliga Majestäten. I samband med installationen av orgeln tillkom också den orgelfasad som ännu pryder och dominerar läktaren.

Korta fakta om Oskars kyrka:

  • Den gamla klockstapeln ersattes 1862 (årtalet är utsnidat i tuppen på stapelns topp) med en ny som uppfördes av byggmästaren Olof Jacobsson från Mortorp.
  • Det nutida landskapet och vegetationen kring Oskars kyrka skiljer sig väsentligt från det dåvarande, vilket bland annat är en följd av sjösänkningar under 1800- och 1900-talen. Ett bevis på detta finner vi t ex i en berättelse om kapellet från 1830 där det anges att man från detta hade en tilltalande utsikt över Alsjösjön.