Oskars församlingshem

Alsjövägen 35, 382 96 Nybro

OSKARS FÖRSAMLINGSHEM
Stora salen, kök ingår                         Halv dag (=4 tim) 400 kr

                                                              Hel dag 600 kr

 

Vid bokning av lokal kontakta församlingsexpeditionen tel. 0481 429 00 eller skicka nybro.pastorat@svenskakyrkan.se