Örsjö församlingshem

Betesvägen 1, 382 90 Örsjö

ÖRSJÖ FÖRSAMLINGSHEM
Stora salen, kök ingår                         Halv dag (=4 tim) 400 kr

                                                             Hel dag 600 kr

 

Vid bokning av lokal kontakta församlingsexpeditionen tel. 0481 429 00 eller skicka nybro.pastorat@svenskakyrkan.se