Om diakoni

Diakonerna i församlingen erbjuder stöd, samtal, själavård och viss ekonomisk rådgivning.

Samtal – Någon att tala med 

Ibland behöver man prata med något utomstående om sin livssituation. Du kan alltid boka ett enskilt samtal med någon av våra diakoner eller präster som, i mån av tid, erbjuder själavård och stödjande samtal under tystnadsplikt. Du är välkommen oavsett fråga eller storlek på problem och oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Kanske har du drabbats av sorg eller sjukdom, blivit arbetslös eller känner att du helt enkelt fastnat och har svårt att komma vidare. Kanske har du, tvärtom, varit med om någonting livsomvälvande och positivt. Eller är du intresserad av att samtala om livsåskådning och tro. 

Välkommen att boka tid hos oss, du kan ringa, skicka e-post eller boka tid när du träffar någon av oss. 

Diakoni handlar till en del om att erbjuda stöd och att följas åt tillsammans med den som vill hitta vägar framåt, växa och mogna. Enskilda församlingars förutsättningar och behov är avgörande för hur det diakonala arbetet utformas lokalt, ofta finns ett samarbete med andra intressenter i samhället. Diakonen har en social- eller omsorgsinriktad fackutbildning och uppdraget är att ha ett förhållningsätt till sina medmänniskor där Jesus Kristus är förebilden. Diakoni brukar beskrivas som den kristna tron omsatt i praktik. 

 

Tystnadsplikt – Bra att känna till 

Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Tystnadsplikt innebär att det som sägs i ett enskilt samtal inte får föras vidare av prästen eller diakonen. Det finns några undantag:

När du har samtalat med en diakon och själv vill att dina uppgifter ska föras vidare, tex till en myndighet för att du ska få hjälp, får diakonen göra det du ber om. Då är det du själv som befriar diakonen från sin tystnadsplikt, någon annan kan inte göra det. 

Får en diakon veta att ett barn far illa gäller anmälningsskyldighet framför tystnadsplikten. 

Samma sak om grov brottslighet kan förhindras, anmälningsskyldighet gäller framför tystnadsplikten och en diakon kan bli kallad att vittna i rättegång. 

Absolut tystnadsplikt gäller vid enskilt samtal eller bikt med präst, det betyder att prästen inte kan lösas från tystnadsplikten av någon, inte ens av den som berättat något om sig själv.

Men skulle en präst eller en diakon uppleva hotelser mot sig själv eller sin familj upphör tystnadsplikten i båda fallen.