Vill du ha hjälp med gravskötsel?

Nyhet Publicerad

Pastoratet erbjuder olika former av hjälp med att sköta gravarna på våra kyrkogårdar.

 

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal
Ettårsavtal - fasttidsavtal 3 år - avräkningsavtal
Våra tjänster
Grundskötsel - årsunderhåll av gravplatsen, avser att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Omfattas av följande arbetsmoment:

Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord
Kantskärning av planteringsyta
Beskärning, putsning och vattning av befintliga växter
Borttagning av vissna blommor ur vaser samt borttagning av vinterkransar och vinterdekorationer
Riktning av gravvård utföres vid behov under förutsättning att säkerhetskraven är uppfyllda
Grundskötsel med vår och sommarplantering

Tillval påskliljor, buketter, höstljung, vinterdekorationer, ljus, 

Tvätt av gravvård

För priser se mer under fliken: Gravar och kyrkogårdar