Seniliorkören

Vilande tills vidare

En kör för pensionärer och daglediga som träffas i Muggebo, Orrefors torsdagar varannan vecka  kl 12.00-13.30. 

Just nu är vi ett glatt gängaktiva sångare. som sjunger sin repertoar unisont, alltså inga stämmor.
Seniliorerna medverkar i gudstjänster och andakter ca 10-12 ggr/ år men gästar även pensionärssamlingar och äldreboenden i församlingen/pastoratet.
Repertoaren är numera till största delen sakral men det finns även en stor samling profana sånger att använda.
Här jobbar vi med att utveckla och behålla våra röster för att kunna sjunga många år framöver. En viktig social gemenskap för medlemmarna som med glädje ställer upp i ur och skur.
Kören övar i Bromanders väg 9 i Orrefors.
Torsdagar varannan vecka kl. 12.00 – 13.30 med en kort fikapaus där medlemmarna bidrar med tilltugg varsin gång.
Välkommen!