Pastoratsmässa och kyrklunch med föredrag

Nyhet Publicerad

Söndag 19 mars kl. 11:00 Madesjö kyrka

Sjukhusprästen Lars Björklund predikar och har en utställning i kyrkan. Medverkan av körer, präster, diakoner och musiker från hela pastoratet. 

Efteråt följer en fristående:

Kyrklunch med föredrag

Madesjö prästgård. Lars Björklund, präst och författare med mångårig erfarenhet av själavård i lidandets och dödens närhet, talar över temat ”Gud och lidandet”. Ingen anmälan eller avgift.