Församlingspedagog som vill samordna och utveckla

Nyhet Publicerad

Visst lockas du av en tjänst där du får ta ansvar och delta i ett spännande utvecklingsarbete?

Vårt pussel är nästan komplett. Vi har just de personella resurser vi behöver för att på bästa sätt bistå församlingarna att fullgöra kyrkans uppdrag i vårt sammanhang. Men nu vill vi ha med dig!

Barn och ungas engagemang, samt diakoni, är hjärtefrågor för oss. Vi vill vara inkluderande och kreativa. Hos oss får man våga försöka.

Din uppgift blir att samordna verksamheten som riktar sig till barn, ungdom och familj.

Vi har ett gediget konfirmandarbete, stor ungdomsgrupp och många aktiviteter för barn. Du får kollegor med många olika kompetenser och du får jobba praktiskt och strategiskt tillsammans med dem, i tät kontakt med pastoralchef och kyrkoherde.

Nybro pastorat har nio kyrkor och uppemot 50 anställda, varav drygt 20 inom den pastorala enheten. Här finns aktiva församlingsråd och ansvarstagande förtroendevalda. Detta år står vi mitt i en spännande process för att, i en församlingsinstruktion, peka ut riktningen för hur vi vill utvecklas och vad Gud vill med oss.

Vi vill att du är utbildad församlingspedagog och har körkort. Du är strategisk och gillar att planera, reflektera och att ta ansvar.

Stämmer detta in på dig och du har rimligt långt till Nybro så MÅSTE du förstås sända oss en ansökan!

Frågor om tjänsten kan besvaras av pastoralchef Susanne Gustafsson 0481-42946 eller susanne.gustafsson@svenskakyrkan.se

Du kan också vända dig till kyrkoherde Jonas Löhnn, 0481-42905 eller jonas.lohnn@svenskakyrkan.se

Ansökan

Skicka din ansökan till oss senast 15 april.

Nybro pastorat
Box 124
392 22 Nybro

nybro.pastorat@svenskakyrkan.se