Nybro kammarkör

Övar i Ansgarsgården, Nybro varannan lördag (jämna veckor) 09:45-12:15 Terminsstart 24 augusti

Blandad kör med klassisk inriktning. 3-4 konserter per år; en gång om året ett större verk tillsammans med stråk- och blåsorkester. 
Notläsnings- och körvana är önskvärt.
Övningar varannan lördag (jämna veckor) i Ansgarsgården, Nybro kl. 09.45-12.15 med fikapaus.