Foto: Inga-Lill Gustafsson

Musikgudstjänst i Madesjö kyrka, Långfredagen

Nyhet Publicerad

3 musiker och en textläsare ger oss Jesu lidande i ord och ton.

Medverkande:
Åsa Schmähl-Bolmvall, violin
Pia Bygdéus, piano
Inga-Lill Gustafsson, sång
Lena Bäckstrand, textläsning
Thomas Hård af Segerstad, präst

Madesjö kyrka Långfredagen 10 april kl 15.00