Information om Covid-19

Nyhet Publicerad Ändrad

Här finns informationen från Nybro pastorat angående hur Covid-19 påverkar vår verksamhet.

I solidaritet med våra mest utsatta grupper samverkar Svenska kyrkan i Nybro pastorat med vårt övriga samhälle i strävan att fördröja Coronavirusets spridningstakt.

All vardagsverksamhet inställd till och med den 3 maj om inte annat meddelats till de direkt berörda. Gudstjänster och inplanerade kyrkliga handlingar (dop, vigsel och begravning) genomsförs.

När vi hälsar på varandra så skall det ske utan handskakningar och kramar, stället kan det ske t ex genom en vinkning eller bugning. Detta gäller även vid det moment i Gudstjänsten som kallas ”Fridshälsning”. Vi behöver inte ta på varandra för att visa att vi bryr oss om varandra.

Vid nattvarden kommer enbart intinktion att tillämpas den närmaste tiden. (intinktion=att man doppar brödet i vinet istället för att dricka direkt ur bägaren). Det finns också en möjlighet för den som vill att ta emot sakramentet, som det heter ”under bara en gestalt” - d v s brödet.

Förköpta biljetter till Grand Finale återlöses. Ta kontakt med oss på tel
0481-429 00 eller nybro.patorat@svenskakyrkan.se