Foto: Kerstin Karlsson

Information från Nybro pastorat 20200321

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan i Nybro pastorat har tills vidare pausat samtlig vardagsverksamhet i alla församlingar.

Anledningen till detta är att såsom en del av samhället sträva efter att fördröja coronavirusets spridningstakt så att erforderlig vård till våra mest utsatta grupper långsiktigt kan säkras.

Gudstjänster på sön- och helgdagar genomförs som planerat, detsamma gäller de dop, vigslar och begravningar som bokats eller bokas. Observera dock att kyrkkaffe, mingelfika och andra sociala sammankomster i samband med våra gudstjänster är inställda.

Själklart finns, inte minst i denna svåra situation som nu råder, våra präster och diakoner som vanligt för enskilda samtal och själavård.

Telefon: 0481-429 00, nybro.pastorat@svenskakyrkan.se

Förköpta biljetter till ”Grand finale” återlöses.