Hemliga klubben

Nyhet Publicerad Ändrad

Vårterminsstart den 21 januari. Förskoleklass och upp i Örsjö församlingshem, fredagar kl 13-15

Hemliga klubben ses i Örsjö församlingshem på fredagar mellan 13-15. Alla barn från förskoleklass och uppåt är välkomna. Vi hämtar barnen i skolan och så går vi tillsammans till församlingshemmet.
På Hemliga klubben brukar vi pyssla, sjunga, fika, prata och leka.

Genom att anmäla ert barn till verksamhet i Nybro pastorat godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt GDPR (General Data Protection Regulation) samt delar uppgifterna med Sensus studieförbund för att få verksamhetsstöd. Om barnet slutar i vår verksamhet raderas personuppgifterna permanent. Läs mer om GDPR på www.svenskakyrkan.se/nybro samt om GDPR i Sensus: https://sensus.se/omsensus/viskyddar-dina-personuppgifter/dataskydd-i-svenskakyrkan/