Följ med på en spännande vandring!

Nyhet Publicerad

Katekumenat Vuxenväg till tro Vad är meningen med livet? Om Gud finns – vad kan Gud ha för plats i ditt liv? Om du fick möjlighet att samtala om tro – vad skulle du då fråga om?

Vuxenväg till tro (katekumenat) är sedan många år en rörelse i Svenska kyrkan som vänder sig till vuxna, som söker en tro eller fördjupning. Du möter människor som är aktiva i kyrkan. Tillsammans med andra får du samtala om den kristna tron. Katekumenatet tillåter det långsamma växandet på trons väg. I en liten grupp får du dela livet och dela tron, komma med dina frågor och sedan i din egen takt finna en personlig tro. Du får vägledning utifrån dina frågeställningar och erfarenheter.

Vad betyder ordet katekumenat?
Katekumenat kommer från grekiskans ”katechein” och kan översättas med vägledning. I Nya testamentet används ordet som uttryck för muntlig undervisning. I urkyrkan kallades de som ville ha undervisning i den kristna tron katekumener.

Katekumenatet innehåller en grundstruktur, där olika steg hjälper dig att fördjupas i kristen tro eller förberedas för dop, konfirmation eller doppåminnelse. Katekumenatet är en slags resa. I grupper på 4-10 personer träffas sökare, medvandrare och samtalsledare. En präst/kaplan är också knuten till gruppen. Gruppen vandrar tillsammans och vägen är indelad i fyra steg. I varje steg ingår en gudstjänst, en rastplats, där gruppen får bekräfta var de befinner sig på vägen.

Katekumenatåret kan liknas vid en väg med fya hållplatser

1. Efter en tid av gemenskap och lära-känna hälsas man VÄLKOMMEN som katekumen.
2. Lärande och växande - Vi delar erfarenheter och söker oss in i den kristna tron. Möjlighet att säga ja till en fortsatt vandring i trons värld erbjuds, detta sker i KALLELSENS gudstjänst.
3. Fördjupningens tid - Resan övergår i en fördjupning med inriktning att upptäcka vad Jesus har att ge. Detta kan ske vid BEKRÄFTELSENS gudstjänst.
4. SÄNDNINGEN - Vi sänds ut i vardagen för att i kraft av Guds nåd tjäna våra medmänniskor.

I vuxenkatekumenatet möts vi med våra egna frågor och erfarenheter, för att tillsammans i gruppen lära känna Gud.
Ingen förväntas delta i något man inte vill
eller känner sig mogen för.

Vem vänder vi oss till?
Framförallt välkomnar vi dig som är sökare eller ny i kyrkan och som kanske funderar över vad kristen tro innebär. Men även du som redan kallar dig kristen och är van gudstjänstfirare är välkommen. Vi tror att de samtal som äger rum i en katekumenatgrupp kan vara givande för många.
När, var och hur?
Katekumenatgruppen kommer att träffas i Madesjö prästgård
(Hermanstorpsvägen 6) varannan vecka under höst- och vårterminen, Det första tillfället blir söndag 17 oktober kl. 17.30-19.00. Gruppen kommer sedan tillsammans överens om fortsatt schema.

Anmälan och frågor till prästen Göran Madeland 0481-429 30, goran.madeland@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen!

Ledningsgruppen kring katekumenatet;
Linnea Karlsson (070-141 95 57), Kerstin Jonsson (0481-429 80) och Göran Madeland