Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Det råder torka i vårt stift

Nyhet Publicerad

Det råder nu stor torka i vårt stift. Läs mer om vad som gäller på kyrkogårdarna i vårt pastorat

Kommuner kan med anledning av torkan fatta beslut om eldningsförbud. Om kommunen fattar detta beslut innebär det även förbud mot att tända ljus på kyrkogårdar och gravplatser. Det är att betrakta som öppen eld och är alltså inte tillåtet. Råder eldningsförbud i din kommun är det lämpligt att på bästa sätt informera på kyrkogården/begravningsplatsen att eldningsförbud råder och därför inte tillåtet att tända levande ljus.

På en kyrkogård i västra Sverige tog det eld i en häck intill en gravplats där ljus hade tänts.  Vi vill naturligtvis inte att detta ska upprepas.