Nybro kyrka

Kyrkoesplanaden 2, 382 33 Nybro

Historia

Nybro växte och blev stad 1932. Ändå dröjde det till 1939 innan Nybro församling bröt modersbanden med Madesjö socken och blev självständig. Planerna på att bygga en kyrka i Nybro hade väckts redan 1910 då det gamla Kalmarstiftet fortfarande existerade. Biskop Tottie visiterade då Madesjö socken och påtalade att Nybri borde få ett kyrkorum "så fort sig göras låter". Det skulle dröja. 1922 antogs stadsarkitekten J. Fred Ohlsons ritningar och bygget kom så småning om igång. 1929 stod första delen, församlingshemmet, klar. 

När tornet byggts upphöjdes församlingshemmet till kyrka och 1:a advent 1934 invigdes hon av biskop Sam Stadener. 

Kyrkans första prydnad

Altartavlan "Jesus predikar" av Gunnar Theander Foto: J. Thelin

Till kyrkans invigning 1934 målade socknens son konstnären Gunnar Theander en altartavla "Jesus predikar". Motivet och konpositionen är mycket tidstypisk. En likadan tavlad målade Theander också till Emmaboda kyrka. 

Kyrkans orglar

Läktarorgeln från 1994 Foto: Andreas Krischer

Nybro kyrka har tre orglar vilket är unikt för en så liten kyrka. Läktarorgeln och kororgeln är byggda av Grönlunds Orgelbyggeri AB i Gammelstad, Luleå. Orgeln i Mariakapellet är tillverkad av Mårtenssons Orgelfabrik AB.

Korta fakta om Nybro kyrka:

  • Kyrkan har tre klockor. Storklockans inskription berättar om vilka präster som tjänstgjorde då kyrkan invigdes.
  • Tornet är 44 m högt.
  • När det nya församlingshemmet Ansgarsgården invigdes 1965 gjordes församlingssalen om till Mariakapellet. 
  • I portalen ovanför ingången i tornet finns en vacker trärelief signerad Anders Wilsten 1931.
  • Den stora kormattan är komponerad av konstnärinnan Anna-Lisa Odelqvist på Liberaria i Stockholm och skänkt till Nybro kyrka 1961 av Missionssyföreningen.