Madesjö kyrka

Stallvägen 38, 382 94 Nybro

Historia

Madesjö församlings första kyrka vet man inte så mycket om. Den stora skogsbranden 1652 brände ner både kyrkan och prästgården. Efter branden byggde man upp en ny liten träkyrka och därför antar man att den äldre, medeltida kyrkan såg ut ungefär på samma sätt.

Befolkningstillväxten gjorde att kyrkan snart blev för liten. Trängseln i kyrkbänkarna blev allt värre. Folket stod i dubbla rader i bänkarna. 1752 beslutade kyrkostämman att en dubbelt så stor kyrka skulle byggas.

Från början var det tänkt att den nya stora kyrkan skulle uppföras som den gamla i trä. Det visade sig trots den skogrika bygden svårt att anskaffa så mycket virke som behövdes. Dessutom hade man vid denna tid vid nybyggen av kyrkor bl.a. på grund av brandrisken börjat uppföra de stora, nya kyrkorna av sten. Arbetet började i oktober 1753. Den 16 januari 1757 stod kyrkan färdig och kunde invigas av Kalmars stifts biskop Magnus Beronius.

Bygden fortsatte att utvecklas. Nybro fick fria köpingsrättigheter 1865. Nu var kyrkan åter för liten. PÅ en kyrkostämma 1878 beslöt man att utvidga och reparera kyrkan. Arbetet påbörjades sommaren 1884 och kyrkan återinvigdes av biskop Sjöbring den 27 september 1885. Nu hade Madesjö fått en av stiftets största och vackraste kyrkor.

Glasfönstren i koret

KOrets absid har stora vackra glasmålade fönster. Glasmålningarna är utförda av Nybrokonstnären Gunnar Theander under 1930-talet. Norra fönstret visar bilder ur Gamla testamentet, södra fönstret visar bilder ur Nya testamentet. Det mittersta fönstret blev inte fullbordat vid denna tidpunkt. Det har senare, i samband med restaureringen 1988, färdigställts av konstnären Sven-Bertil Svensson från Mörbylånga. 

Korta fakta om Madesjö kyrka:

 • Dopfunten i röd kalksten är daterad till 1655 och skänkt av Aaron Petri Stolpe, kyrkoherde i madesjö och hans hustru Elisabeth Månsdotter alandria. 
 • Triumfkrucifixet är skapat av konstnären Sven-Bertil Svensson 1988. Dess placering för tankarna till en medeltida kyrka och ger kyrkorummet en speciell karaktär.  
 • Läktarorgelns orgelhus utformades 1885 av EA Setterquist & Son, Örebro. Den nuvarande orgeln är byggd av Åkerman & Lund, Knivsta. Orgeln omfattar 41 stämmor varav 11 är bevarade Setterquist-stämmor.
 • Ulrika Bejedal

  Ulrika Bejedal

  Nybro pastorat

  Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare, Teamledare kyrkogård och vaktmästeri

  Mer om Ulrika Bejedal

  Teamledare och ansvarig Madesjö kyrkogård och kyrka