Kristvalla kyrka

Kristvalla kyrka 1, 382 91 Nybro

Historik

1500-tal Under denna tid fanns det, på samma plats som nuvarande kyrka, ett träkapell täckt av ekspån kallat Gunneboda kapell.

1647 fick man en egen prästgård i byn Gunnabo (den nuvarande Hembygdsgården) av drottning Christina. Förmodligen kommer namnet Christvalla från henne.

1656 bildades Christvalla kyrksocken efter beslut av Karl X Gustav.

1790-tal Socknen fick tillstånd att bygga en ny stenkyrka eftersom den gamla var för liten och dålig. Den ritades och byggdes efter de ideal som fanns under 1790-talet. Ritningarna gjordes av arkitekt G A Pfeffer under överinseende av Carl Adelcrantz som också ritat bl a Adolf Fredriks kyrka och Operan i Stockholm. Alla socknens byar fick bli behjälpliga med arbetskraft och även leverera byggmaterial, t ex  timmer, sten och lera.

1795 Den 17 maj, endast två år efter att bygget påbörjats invigdes kyrkan.

Värt att veta

  • Kristvalla kyrkas altarpredikstol var från början ”infälld” i väggen vid altaret men konstruktionen gjorde att den blev mörklagd.  Under 1800-talet flyttades den därför ut över altaret. Detta är en mycket ovanlig position i våra lutherska kyrkor.
  • Altartavlan var från början framstycke på predikstolen. I dag sitter samma altartavla på väggen ovanför predikstolen.
  •  Läktarbarriären är bevarad från den gamla kyrkan. Speglarna är prydda med apostla-
     bilder och symboler
  • Den första orgeln med 16 stämmor byggdes av Sven Petter Pettersson, Böda 1842. 
    1931 byggdes ett nytt pneumatiskt orgelverk av A Magnusson, Göteborg.
  • I koret finns två fönster med glasmålningar utförda 1983-84 av Kjell Engman, Boda
  • Dopträdet i kyrkan är gjort av Sven Andersson och änglarna i det av Svante Dekker och Birgitta Englid. Alla församlingsbor.
Läktarbarriären i Kristvalla kyrka Foto: Johnny Berg